Introductie

 

WELKOM!!

… op de site van de Vereniging van Officieren Logistiek van de Koninklijke Luchtmacht. In een aantal pagina’s wil de Vereniging zich aan u presenteren.

 

 


De Vereniging

 

De Vereniging van Officieren Logistiek van de Koninklijke Luchtmacht is opgericht op 27 mei 1983 als
Vereniging van Materieelofficieren van de Koninklijke Luchtmacht en is als zodanig erkend door de
Bevelhebber van de Koninklijke Luchtmacht. Met het formaliseren van de taakuitbreiding van de
Materieelofficieren is in 2002, in navolging van de benaming van de dienstgroep binnen de KLu, de naam van de
Vereniging gewijzigd in Vereniging van Officieren Logistiek van de Koninklijke Luchtmacht.

Het doel van de Vereniging is het verschaffen van educatieve- en/of vakgerichte informatie aan haar leden en het bevorderen van de saamhorigheid.

Het bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit 5 leden, waarvan drie actief dienend en twee niet-actief dienend. Het bestuur bestaat per november 2017 uit:
 
 
Voorzitter
 Lt-Kol Frans van de Weerd
  
Secretaris Lt-Kol b.d. Ad Verbeek
  
Penningmeester Kap Ewald van Wilpen
  
Lid Maj Nathalie ter Hedde
  
Lid Maj b.d. Fred BotingTer informatie kunt u de Statuten en het Huishoudelijk Reglement zelf doorlezen. De Statuten zijn het laatst gewijzigd tijdens de Algemene Ledenvergadering op 4 november 2010.

De Vereniging organiseert ieder jaar minimaal twee activiteiten waaronder de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Iedere activiteit bestaat uit een educatief en/of vakgericht gedeelte en een saamhorigheidsgedeelte.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 18 oktober 2007 is de Vereniging voor een groot aantal functionarissen opengesteld. Het is nu mogelijk geworden voor officieren en ambtenaren in schaal hieraan gelijkgesteld, die logistieke werkzaamheden verrichten voor de Koninklijke Luchtmacht, om lid te worden.

De Vereniging mag zich verheugen in een grote belangstelling en telt, verdeeld over vrijwel alle officiersrangen, ongeveer 200 leden. Hiervan is meer dan de helft actief dienend binnen de Nederlandse Krijgsmacht.

Behoort u tot de doelgroep en wilt u zich aanmelden als lid, klik dan hier voor het aanmeldingsformulier. U kunt uw aanmelding opsturen naar ajmverbeek@gmail.com